2351304249 Πλατεία Ελευθερίας 11, Κατερίνη athanakios@yahoo.it